#ตีมวินเทจ
😀หน้าร้านประตูสวิง+บานตาย อลูสีดำ+กระจกใส
😀หลังร้านประตูบานเลื่อน1ตาย1 อลูสีดำ+กระจกชาดำ
@@@ร้านตัดผมวินเทจ ซ.ทรัพย์บุญชัย สมุทรปราการ
😀ออกแบบและติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมทุกรูปแบบโดยทีมงานมืออาชีพ
😀โทรและline:0836545395
🌐เว็บไซต์:www.etomentec.com
เมล:etomentec@gmail.com