ผลงานการ เปลี่ยนประตูเดิมให้เป็นแบบบานเลื่อน + บานตาย พร้อมการขยายช่องประตูให้ใหญ่ขึ้นและกว้างขึ้นจากเดิม 
#รับติดตั้งกระจกอลูมิเนียม
😀ออกแบบและติดตั้งงานกระจกอลูมิเนียมทุกรูปแบบโดยทีมงานมืออาชีพ
😀โทรและline:0836545395
🌐เว็บไซต์:www.etomentec.com
เมล:etomentec@gmail.com